4 اسفند 1399

در دیدار معاون فنی و آموزش نظام پرستاری با معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی  مطرح شد:

افزایش همکاری سازمان نظام پزشکی و پرستاری در امور انتظامی

افزایش همکاری سازمان نظام پزشکی و پرستاری در امور انتظامی

جلسه مشترک سازمان نظام پرستاری و نظام پزشکی بر لزوم همکاری  بیشتر دو سازمان و هماهنگی در حوزه امور انتظامی پرستاری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری،در جلسه مشترک سازمان نظام پرستاری و نظام پزشکی که در محل سازمان نظام پزشکی با حضور مدیران و کارشناسان دو سازمان برگزار شد طرفین بر لزوم همکاری  بیشتر دو سازمان و هماهنگی در حوزه امور انتظامی پرستاری تاکید کردند.

در ابتدای این دیدار دکتر فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر لزوم همکاری بین دو سازمان در امور انتظامی پرستاران و پزشکان را از جمله گروه هایی دانست که بیشترین همکاری و هماهنگی را در مدیریت سلامت بیماران دارند.

دکتر فتاحی با شاره به مکمل بودن نقش پرستاران و پزشکان در درمان گفت: بهبود و سلامتی بیماران بدون حضور مشترک پرستار و پزشک معنی ندارد، امیدواریم که این فعالیت مشترک بتواند زمینه همکاری های بیشتر حرفه ای بین دو سازمان را فراهم کند.سازمانهای نظام پرستاری و پزشکی میتوانند در بسیاری از زمینه ها با هم فعالیتهای مشترک داشته اشند.

معاون انتظامی نظام پزشکی گروه پرستاران را علیرغم جمعیت زیاد و حجم بالای خدمات جزو گروههای با کمترین شکایت نام برد که کمبود نیرو و امکانات مهمترین عامل در بروز شکایتها بر علیه پرستاران در هیاتهای بوده است.

دکتر فتاحی ادامه داد: تلاشهای برای پیگیری موضوع شهدای مدافع سلامت صورت گرفته است ، امید است سازمان های نظام پرستاری و پزشکی بتوانند با تبادل اطلاعات در جهت احقاق حقوق این عزیزان تلاش کند تا روند این پیگیری ها تسریع داده شود .

در ادامه دکتر خلیلی قائم مقام معاونت انتظامی نظام پزشکی با اشاره به فعالیتهای سازمان نظام پزشکی در حوزه انتظامی  روند فعالیت این هیاتها را در جهت احقاق حقوق مردم و به دور از مسائل صنفی دانست و به لزوم تبادل اطلاعات بین دو سازمان در حوزه انتظامی از جمله ارسال آرائ پرستاران به سازمان نظام پرستاری جهت حفظ در پرونده آنان تاکید کرد.

 در ادامه احمد نجاتیان معاون فنی ،آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری با تشکر از توجه ویژه هیات های انتظامی سراسر کشور به موضوع پرستاری و همکاری خوب نمایندگان پرستاران  با این هیاتها از برنامه جدید سازمان نظام پرستاری برای ایجاد مدیریت امور انتظامی در سازمان و حضور سرکار خانم افشانی یکی از همکاران پیشکسوت پرستاری در این حوزه خبر داد .

معاون فنی سازمان به لزوم توانمند سازی اعضای پرستار هیاتهای انتظامی و همچنین بهره گیری از توان برخی اعضای پرستار پیشکسوت در جهت آموزش پرستاران در زمینه حقوقی اشاره کرد و با توجه به توسعه مرقبتهای پرستاری در منزل خواستار ایجاد کارگروه مشترک برای بررسی موضوعات حقوقی مراقبت در منزل و برگزاری دوره های آموزشی مشترک شد.

از دیگر توافقات این جلسه پیگیری موضوع تعرفه گذاری خدمات پرستاری و به روز رسانی و واقعی سازی تعرفه های مراقبت در منزل برای جلوگیری از خطا در این حوزه بود.

همچنین در این نشست  دکتر توکل مشاور اجرایئ معاونت انتظامی  تهران ، دکتر نیکو بخت قائم مقام دادستان انتظامی تهران، دکتر رهبر مشاور حقوقی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی و خانم افشانی مدیر امور انتظامی سازمان نکاتی را در حوزه امور انتظامی بیان نمودند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته