1 بهمن 1399

برگزاری اولین نشست سیاستی پرستاری با موضوع نقش پرستاران در پوشش همگانی سلامت

برگزاری اولین نشست سیاستی پرستاری با موضوع نقش پرستاران در پوشش همگانی سلامت

اولین نشست سیاستی در حوزه پرستاری کشور 30 دی ماه 1399 با حضور چهار نفر از اساتید برجسته پرستاری کشور  و جمعی از دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی پرستاری و پرستاران به صروت وبینار از سوی سازمان نظام پرستاری کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری؛  در ابتدای این نشست احمد نجاتیان معاون فنی ، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری با اشاره به جنبش های سلامت در نیم قرن اخیر ، موضوع پوشش همگانی سلامت (UHC) را به عنوان یک دستور کارجهانی و ملی در حوزه سلامت بر شمرد که نیاز مند توجه دولتها و محققین تا ده سال اینده است.

 معاون فنی ، آموزش پژوهش سازمان  نظام پرستاری در ادامه ضمن اشاره به ابعاد پوشش همگانی سلامت، پرستاران را یکی از مهمترین گروهها برای رسیدن به این هدف خواند.

در ادامه این نشست دکتر سیده فاطمه اسکوئی ، استاد تمام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران  و رئیس شبکه ملی تحقیقات پرستاری  ضمن اشاره به اهمیت نیروی انسانی  کافی و دارای دانش و صلاحیت به اهمیت برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت برای تامین نیروی انسانی و همچنین تحقیقات مبتنی بر نیاز برای تولید شواهد برای ارائه خدمات دپرستاری در راستای پوشش همگانی سلامت اشاره نمود .این استاد پرستاری همچنین به لزوم توجه به رهبری در پرستاری و آموزش و پژوهش با کیفیت در پرستاری تاکید نمود.

در ادامه این وبینار دکتر محمد علی چراغی استاد تمام پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر اسبق بورد پرستاری منطقه ج کشور با اشاره به لزوم  ایجاد گفتمان سند محور و بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی در حوزه پرستاری به موضوعاتی مانند شکاف میان دانش و عملکرد حرفه پرستاری در حوزه پوشش همگانی سلامت ، لزوم نگاه سیستمیک به فرایندهای آموزش ،پژوهش و  سیاستگذاری و همچنین لزوم استفاده از گفتمان UHC در آموزش و پزوهش و نهادهای سیاستگذار پرستاری و همچنین ادغام این مفاهیم در آموزش پرستاری اشاره کرد.

دکتر نورالدین محمدی دانشیار پرستاری دانشگاه علوم ایران و استاد  اسبق دانشگاه فلیندرز استرالیا با اشاره به لزوم توجه به شرایط ملی برای هر اقدام در حوزه سلامت و پرستاری و موضوع مهم عدالت در دسترسی به خدمات سلامت ، سابقه شصت ساله پرستاری پیشرفته  Advanced nursing Practice  در دنیا را یکی از نمودهای تلاشهای پرستاران برای رسیدن به اهداف پوشش همگانی سلامت  خواند . 

محمدی ؛اهداف دولتها در حوزه سلامت را ایجاد دسترسی عادلانه  به خدمات سلامکت با کیفیت که از لحاظ اقتصادی برای مردم قابل استفاده نیز باشند را از ابعاد مهم UHC برشمرد که پرستاران میتوانند در این جهت به نظامهای سلامت کمک نمایند . 

دکتر محمدی در ادامه خواستار ایجاد گفتگو در بین جامعه پرستاری ایران برای ایجاد نقشهای جدید در پرستاری و رفع شبهات شد.

دکتر مریم رسولی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی و مدیر کل اسبق دفتر ارتقای سلامت و خدمات بالینی پرستاری با اشاره به اهمیت مراقبتهای تسکینی (Palliative care ) به عنوان یکی از حلقه های مهم و مفقوده نظام ارائه خدمات سلامت به نقش پرستاران در ارائه این مراقبتها که در راستای پوشش همگانی سلامت است اشاره کرد.

 مدیر کل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری به فعالیتهای معاونت پرستاری در رالستای پوشش همگانی سلامت از جمله توسعه مراقبت در منزل ، حضور در کار گروههای بین المللی مراقبتهای تسکینی منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی ، اعزام تعدادی از پرستاران برای آموزش مراقبتهای تسکینی به خارج از کشور و انتشار راهنماهائی در زمینه اشاره کرد.

لازم به ذکر است وبینارهای ماهیانه سازمان نظام پرستاری از دیماه شروع شده و در بهمن ماه موضوع پرستاری پیشرفته  Advanced nursing Practice  بحث خواهد شد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته