2 آبان 1399

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری خرم آباد:

مسولیت حرفه ای همکاران هوشبر مشخص نشده است

مسولیت حرفه ای همکاران هوشبر مشخص نشده است

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری خرم آباد گفت: امروزه شاهد هستیم در برخی از بیمارستانهای استان از همکاران بیهوشی بعنوان منشی در بخشهای پاراکلینیک،تزریقات و حتی اتوکلاو استفاده میشود در صورتیکه هرگونه کار خارج از اتاق عمل حتی از لحاظ بیمه مسولیت حرفه ای فاقد ارزش می باشد. 

بهزاد دریکوند در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری گفت: کادر پرستاری، هوشبری و اتاق عمل در اکثر کشور ها جزو مشاغل سخت می باشند، همکاران هوشبری و اتاق عمل در محیط اتاق عمل همواره با مواد شیمیایی مختلف و اشعه سرکار داشته اند ولی متاسفانه از کوچکترین مزایایی برخوردار نمی باشند.

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری خرم آباد افزود: مسئولیت حرفه ای پرستاران هوشبری و شرح وظایف این گروه به روشنی مشخص نشده و در بعضی کار ها با همکاران متخصص تداخل دارند.

این کارشناس هوشبری در خصوص مشکلات این حرفه افزود: امروز شاهد هستیم در برخی از بیمارستانهای استان از همکاران بیهوشی بعنوان منشی در بخشهای پاراکلینیک،تزریقات و حتی اتوکلاو استفاده میشود در صورتیکه هرگونه کار خارج از اتاق عمل حتی از لحاظ بیمه مسولیت حرفه ای فاقد ارزش می باشد. 

وی در خصوص مشکلات کادر درمان گفت: چند ماه است که کادر درمان بدون مرخصی و استراحت شبانه روزی در حال خدمت به بیماران کرونایی می باشند اما متاسفانه آنگونه که باید مورد تکریم قرار بگیرند، قرار نگرفته اند و مصوبات مختلف، مانند کاهش ساعت کاری در رابطه با بحران کرونا ،پرداختی حق کرونا و...بصورت سلیقه ای تقسیم میشود.

دریکوند ادامه داد:تست کرونایی که در مراکز بهداشتی بصورت رایگان گرفته میشود متاسفانه در این استان تا پرسنل مبتلا تشکیل پرونده ندهند و هزینه پرداخت نکنند انجام نمیشود و همچنین کمبود جذب نیروی رسمی و پیمانی از مهمترین مشکلات این استان می باشد که متاسفانه در استخدامی سال گذشته این استان  بدلیل سهل انگاری فقط ۱۷ نفر در کل استان در تمام رشته های پرستاری جذب داشت.

وی افزود: تجهیزات به اندازه کافی در دسترس همکاران قرار نمی گیرد و  روزانه در هر شیفت فقط یک ماسک ساده و تعداد محدودی دستکش یکبار مصرف در اختیار پرسنل قرار میگیرد.


وی در پایان گفت: از مسئولان نظام پرستاری و همکاران شورای عالی تقاضا دارم که مجدانه پیگیر برقراری فوق العاده ویژه، و مشاغل سخت قرار گرفتن همکاران باشند. همچنین در مورد همکاران هوشبری شرح وظایف تفکیک شده بین متخصصین و کارشناسان هوشبری در اتاق عمل  را پیگیری کنند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته