10 دی 1399

عضو شورای عالی نظام پرستاری:

کمبود نیروی پرستار در کشور جدی است

کمبود نیروی پرستار در کشور جدی است

سارانی گفت: خروج نیروهای بازنشسته پرستار از یک طرف و توسعه واحدهای درمانی و تخت های بیمارستانی از طرف دیگر، کمبود نیروی پرستار را بیشتر کرده است و با شروع بحران کرونا باعث شد اضافه کاری های اجباری هم چند برابر شود و این موجب شده است پرستاران روبه خستگی و فرسودگی بروند.

حامد سارانی در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری افزود: کار پرستاری؛ کاری سخت و طاقت فرسا می باشد، متاسفانه از جمله مشکلات پرستاران ؛ کمبود پرسنل، تاخیر بسیار طولانی در پرداخت کارانه ،حجم زیاد کار، اجرای ناقص قوانین مثل قانون ارتقاء بهره وری ، عدم عدالت در پرداخت و... می باشد که میتواند موجب دلسردی همکاران شود.

عضوشورای عالی ادامه داد: با شروع بحران کرونا سختی ها و فشار کاری پرستاری زیاد تر از قبل شد، اما جامعه پرستاری با همه این مشکلات به طورشبانه روزی درخدمت بیماران قرار گرفتند؛ کمبود وسایل حفاظتی ، مبتلاشدن پرستاران به بیماری کرونا، دوری از خانواده از جمله سختی هایی است که پرستاران در دوران کرونا متحمل شده اند .

 
وی در خصوص کمبود نیرو پرستاری گفت: کمبود نیروی پرستار در مقایسه با استاندارد های جهانی در کشور جدی است، در حال حاضر پرستاران بسیار کمتر از نیاز واقعی جامعه و بیمارستانها در سطح کشور مشغول فعالیت هستند، با توجه به این که در شش یا هفت سال گذشته، استخدام قابل توجهی صورت نگرفته است، درصورتی که در این مدت هزاران نفر بازنشسته و از خدمت خارج شده اند و از طرفی به تعداد تخت ها در کل کشور اضافه شده است، خروج نیروهای بازنشسته پرستار از یک طرف و توسعه واحدهای درمانی و تخت های بیمارستانی از طرف دیگر، کمبود نیروی پرستار را بیشتر کرده است و با شروع بحران کرونا باعث شد اضافه کاری های اجباری هم چند برابر شود و این موجب شده است پرستاران روبه خستگی و فرسودگی بروند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته