دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 

ردیف

نام

نام  خانوادگی

معدل تئوری

توضیحات

1

حسام

اديبيان

9.90

مردود

2

داوود

اميدي بروجني

13.00

 

3

مهدي

آبرودي

13.00

 

4

مهرداد

آقازاده

7.55

مردود

5

عليرضا

بختياري

8.67

مردود

6

اميد

پروين

13.66

 

7

فهيمه

پرهيزگاري

14.86

 

8

مراد

پشتام

15.05

 

9

سمانه

ترک

13.60

 

10

حسين

جبارپور

8.55

مردود

11

رسول

حيدري

14.77

 

12

اميرحسين

خدابخشي

13.55

 

13

مليحه

خليل ارجمندي

9.90

مردود

14

معصومه

دادوند

16.76

 

15

منيژه

رضايي

14.48

 

16

اسداله

رضايي زنگنه

15.05

 

17

وجيهه

رعدشندي

16.41

 

18

اميرحسين

سابکلو

10.03

مردود

19

رشيد

سعيدي انرجان

7.91

مردود

20

عباس

سلگي

14.26

 

21

سيد محمود

سميعي نژاد

10.03

مردود

22

محمود

سيفي

7.83

مردود

23

علي

شادماني قره بلاغ

14.35

 

24

آيسان

شکورزاده

15.68

 

25

فايزه

شيخ

13.26

 

26

عليرضا

شيري اقباش

14.26

 

27

فاطمه

صالحي

10.33

مردود

28

نعمت

صفري پور

5.98

مردود

29

محمود

غايبي سرهي

10.17

مردود

30

حامد

کوليوند

13.75

 

31

الهه

کوهی

9.55

مردود

32

شايان

لطفي

16.76

 

33

فاطمه

محمدپورتنگرودي

9.85

مردود

34

محمدصادق

مداح آزاد منجيري

13.47

 

35

سميه

مرادي

10.17

مردود

36

فرزاد

ملک زاده

13.23

 

37

محمد

ملکي

13.12

 

38

زهرا

ميرزايي نصيري

9.85

مردود

39

مريم

ناظمي

7.91

مردود

40

رامين

ندرلو

6.61

مردود

41

سعيد

نراقي اميرآباد

6.23

مردود

42

زينب

نورعليئي

15.29

 

43

مريم

نوروزي

14.20

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.