دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 

قابل توجه فراگیران کمک بهیاری:

1 - افرادی که مردود شده اند جهت شرکت در ازمون مجدد چهارشنبه مورخ 06/12/1393 ،با شماره 88904904 و 88906973 واحد آموزش تماس حاصل فرمایند.

2-افرادی که مشروط و یا قبول شده اند در تاریخهای اعلام شده به بیمارستان منتخب مراجعه نمایند.

 

ردیف شماره فراگير نمره تئوری وضعیت
1 93102197 5.6 مردود
2 93102270 13 مشروط
3 93102313 6.47 مردود
4 93102457 14.5  
5 93102458 8.27 مردود
6 93102459 8.73 مردود
7 93102460 17  
8 93102461 14  
9 93103094 9 مردود
10 93103095 7.73 مردود
11 93103096 14.5  
12 93103098 13 مشروط
13 93103099 14  
14 93103100 13 مشروط
15 93103101 9.13 مردود
16 93103104 15.5  
17 93103105 13.5 مشروط
18 93103106 13 مشروط
19 93103107 13.5 مشروط
20 93103108 13.5 مشروط
21 93103109 6.67 مردود
22 93103111 14  
23 93103112 7.47 مردود
24 93103113 7.13 مردود
25 93103114 16.5  
26 93103116 3.47 مردود
27 93103117 8.53 مردود
28 93103118 7.4 مردود
29 93103120 13 مشروط
30 93103121 16  
31 93103123 7.8 مردود
32 93103125 13 مشروط
33 93103128 14.5  
34 93103129 6.27 مردود
35 93103131 6.3 مردود
36 93103135 16.5  
37 93103136 9.07 مردود
38 93103137 6 مردود
39 93103138 15.5  
40 93103139 17  
41 93103142 5.3 مردود
42 93103144 13.5 مشروط
43 93103145 7.2 مردود
44 93103146 8.67 مردود
45 93103147 14  
46 93103148 13 مشروط
47 93103151 19.5  
48 93103152 8.87 مردود
49 93103155 17.5  
50 93103156 9.02 مردود
51 93103157 5.47 مردود
52 93103158 13 مشروط
53 93103159 14.5  
54 93103163 14  
55 93103164 6.6 مردود
56 93103165 6.47 مردود
57 93103168 9.13 مردود
58 93103169 16  
59 93103170 8.07 مردود
60 93103172 14  
61 93103173 16.5  
62 93103174 16.5  
63 93103175 15  
64 93103178 14.5  
65 93103180 6.8 مردود
66 93103184 14  
67 93103185 8.27 مردود
68 93103187 5.6 مردود
69 93103189 16.5  
70 93103190 6.2 مردود
71 93103193 14  
72 93103196 15.5  
73 93103197 14.5  
74 93103198 15  

75

93103199 9.53 مردود

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.