دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 

ردیف شماره فراگير نام نام خانوادگی معدل تئوری تئوری
1 94102533 مونا اسدي 15.45  
2 94102542 مجتبي اشکاني 13.5  
3 94102574 سيدمحمد اظهرمهوار 19.75  
4 94102545 عارفه افچنگي 18.04  
5 94102557 محسن اکبريان 11.67 مردود
6 94102553 عيسي باشبلاغي 14  
7 94102575 سميه بهزادي نسب 15.14  
8 94102563 کبري بهشاد 17.66  
9 94102559 حميدرضا بهشتي رضا 12.87 مردود
10 94102568 محبوبه بهلولي 19.25  
11 94102539 فرزانه پاپي 13.32  
12 94102552 ليلا ترابي 18.29  
13 94102537 محبوبه ترهنده 16.83  
14 94102532 مهدي جعفري 13.87  
15 94102556 زهرا حبيبي 17.78  
16 94102581 فاطمه حسني 20  
17 94102521 اميرپويا حميدي شال 17.78  
18 94102558 محمد خوش تراش 13.07  
19 94102523 مهسا رزاقي 18.75  
20 94102551 محمد سالاروند 16.89  
21 94102567 زهرا سبزرا 17.41  
22 94102548 فرشته سليماني 14.07  
23 94102534 مرجان  شاکری  20  
24 94102530 ريحانه شعاري 17.08  
25 94102562 محمدرضا عابدي 18.72  
26 94102544 فهيمه عبادي 14.38  
27 94102555 امنه عبدالهي 15.2  
28 94102541 فاطمه عقيقي هما 13.95  
29 94102579 حميدرضا عکاف پور 14.5  
30 94102576 سيدمحسن عيسي نژاد 16.14  
31 94102522 زهرا قديمي 19  
32 94102561 احمد کردچگني 14.45  
33 94102526 مهدي کريمي 18.41  
34 94102564 مریم کشانی  20  
35 94102527 امنه محجوب تواناي شالکوبي 20  
36 94102554 عرفان محمديان 18.16  
37 94102546 حميدرضا محمودي 12.3 مردود
38 94102549 زیبا  مشقتی  17.41  
39 94102543 مريم ملکي 17.34  
40 94102525 روح انگيز منصوري آرد کپان 13.7  
41 94102540 محسن موسي زاده 16.32  
42 94102529 ارش نصراله خاني 17.41  
43 94102550 مينا نيک پور 16.21  
44 94102520 کوثر هاشم آبادي 12.87 مردود
45 94102569 مليحه يزداني 16.51  
46 94102547 مبينا يزداني 15.33  

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.