دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

                

           جهت اطلاع از کاراموزی در تاریخ 9 دی ماه به سایت مراجعه فرمایید.      

ردیف

نام

نام  خانوادگی

معدل تئوری

توضیحات

1

ابراهيم

اب پرور

18.4

 

2

صديقه

احمدي

17

 

3

اکرم

اشرفي بنجار

9

مردود

4

محمد

اله بخشي

17.8

 

5

رضا

امرايي

18.8

 

6

ايمان

اميدي اردلي

15.2

 

7

شيماالسادات

اندبيل مقدم

15.6

 

8

عليرضا

اوچي

15.6

 

9

فاطمه

آبيل صغير

16.4

 

10

مژگان

آئينه وند

16.6

 

11

سميه

جمالي

19.2

 

12

حسن

جمشيدي

18.8

 

13

فاطمه

جودکي

17

 

15

امير حسين

حسبي آشتياني

18.6

 

14

غزاله

حسبي آشتياني

18.2

 

16

محسن

حسيني راد

14.4

 

17

مهين

حشمتي

16.6

 

18

زهرا

حمیدی

14.2

 

19

مهري

دهقاني

14.8

 

20

فاطمه

رستمي

17.2

 

22

سميرا

رستمي هفشجاني

18.6

 

21

سحر

رستمي هفشجاني

16.6

 

23

بهاره

رنج برفورجان

15

 

24

حميد

زارع رفيع

17.6

 

25

حامد

سجادي

18.6

 

26

الهه

سرزعيم

17.6

 

27

غلام حسين

سفيدگر نياسري

18

 

28

حسين

شهبازي

15.6

 

29

مريم

صادقيان

18.6

 

30

زينب

طالع نيا

16

 

31

مهناز

عبادي

14.4

 

32

فرشته

عبدالملکي

19.2

 

33

الهام

عرشي يلقون آغاج

17.2

 

34

ليلا

قاطعي

16.8

 

35

مهتاب

قانعي صحنه

17.4

 

36

مهتاب

قديمي

17.8

 

37

داوود

قليزاده آقبلاغ

16

 

38

آيدا

قنبر

16.6

 

39

محمد جواد

قنبري

18

 

40

نويد

کاميابي

18.4

 

41

ميلاد

کريمي

13.2

 

42

مريم

گودرزي

19.2

 

43

سيده سميه

محبي تيزابي

18.4

 

44

سيده زهرا

محبي تيزابي

18

 

45

وحيد

مختاري

17.2

 

46

پرستو

مداحي

12.6

مردود

47

لادن السادات

موسوي زاده

16.6

 

48

حسين

مهدوي

17.2

 

49

منصور

مهدي زاده

18.2

 

50

آرمان

ميرابي

17.6

 

51

سهيلا

ميناخاني

15.6

 

52

سميه

نبي زاده

18.4

 

53

علي

نورمحمدي بابا کلک

15.2

 

54

نفيسه

واشقاني فراهاني

15.8

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.