دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 

قابل توجه فراگیران کمک بهیاری : افرادی که بیمارستان سینا و بعثت معرفی شده اند روز یکشنبه 13/02/1394 ساعت 8 صبح به دفتر پرستاری بیمارستان مراجعه کنند.

ردیف شماره فراگير معدل تئوری بیمارستان  توضیحات
1 93103133 16.80 بعثت  
2 93103349 7.50   مردود
3 93103366 14.00 بعثت  
4 93103434 16.40 بعثت  
5 93104001 13.40    
6 93104003 13.40 بعثت  
7 93104006 15.66 بعثت  
8 93104007 12   مردود
9 93104010 15.70 بعثت  
10 93104011 12.00   مردود
11 93104012 7.00   مردود
12 93104013 13.90 بعثت  
13 93104014 14.70 بعثت  
14 93104015 14.80 بعثت  
15 93104017 17.80    
16 93104018 14.00 بعثت  
17 93104019 15.50 بعثت  
18 93104020 12.60   مردود
19 93104021 13.90 بعثت  
20 93104022 7.00   غایب
21 93104023 17.20 بعثت  
22 93104026 13.84 بعثت  
23 93104027 11.70   مردود 
24 93104028 18.40 بعثت  
25 93104029 15.40 بعثت  
26 93104030 17.90 بعثت  
27 93104031 15.30    
28 93104033 17.90    
29 93104034 13.70 بعثت  
30 93104036 14.60 بعثت  
31 93104037 13.24 بعثت  
32 93104038 16.80 بعثت  
33 93104039 12.70   مردود
34 93104040 18.80    
35 93104041 18.30    
36 93104042 14.60 بعثت  
37 93104043 13.44    
38 93104044 15.70 بعثت  
39 93104047 13.80 بعثت  
40 93104049 15.40 بعثت  
41 93104050 17.60 بعثت  
42 93104051 13.90 بعثت  
43 93104052 15.50 بعثت  
44 93104053 14.40 بندرترکمن   فرم ارزشیابی
45 93104055 13.26 بعثت  
46 93104056 17.20 بعثت  
47 93104057 15.30 بعثت  
48 93104059 13.82 بعثت  
49 93104060 17.20 بعثت  
50 93104061 16.70 بعثت  
51 93104065 14.00 شهید معیری  
52 93104066 12.60   مردود
53 93104067 14.70    
54 93104068 17.10 بعثت  
55 93104071 16.90 بعثت  
56 93104072 5.60   مردود
57 93104074 5.60   غایب
58 93104075 17.10    
59 93104094 17.10 بعثت  
60 93104111 18.30 بعثت  
61 93104131 12   مردود
 
 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.