دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 

 

قابل توجه فراگیران کمک بهیاری 

افرادی که قبول یا مشروط شده اند جهت مشخص شدن تاریخ کارورزی از روز دوشنبه 26  مهر به قسمت کارورزی سایت مراجعه کنند

در صورت مردود بودن جهت تعیین تاریخ ازمون مجدد با شماره 42949 داخلی 114 تماس حاصل فرمایند.

ردیف

نام

نام  خانوادگی

معدل تئوری

توضیحات

1

آذر

احمدي اصل

13.00

مشروط

2

فاطمه

احمدي مقدم

14.16

 

3

سمانه

اسدزاده

13.89

مشروط

4

احمد

اسدي نژاد

7.27

مردود

5

زينب

اميري

9.02

مردود

6

زهرا

انگوتی

9.00

مردود

7

مينا

ايلداري

9.30

مردود

8

فاطمه

آذربو

15.25

 

9

ليلا

آقازيارتي فراهاني

16.98

 

10

حسين

آقاهادي

9.42

مردود

11

آمنه

آقاهادي مورچه خورتي

8.73

مردود

12

فاطمه

برزنوني

13.00

مشروط

13

نرجس

تاتي بختياري جنگلي

8.73

مردود

14

مهدي

جعفر کرماني

9.42

مردود

15

ذکرالله

جعفري سجهرود

7.42

مردود

16

زهره

چارکامه

18.58

 

17

ميترا

چاره جوئي نوچه دهي

13.00

مشروط

18

محمد

چگيني علي اباد ي

14.98

 

19

محسن

خاقاني

17.65

 

20

بهمن

خاکباز

8.33

مردود

21

وحيد

خاني شکرآب

13.62

مشروط

22

فاطمه

خزائي

16.55

 

23

آتنا

دم آبي

16.98

 

24

فاطمه

رحماني

18.45

 

25

زينب

رحمتي

13.00

مشروط

26

الهه ناز

رويتوند غياثوند

14.44

 

27

طاهره

سرچاهي

14.56

 

28

سحر

سلامت

15.36

 

29

معصومه

سيفي

14.84

 

30

محمد

شاپوري

15.76

 

31

صادق

شريفي زاهد

14.13

 

32

نويد

شعباني

8.62

مردود

33

ليلا

صحرائي حسن گاويار

13.22

مشروط

34

اميد

عابدنژاد

5.80

مردود

35

مريم

عزتي آرام

14.95

 

36

محبوبه

علي محمدي

17.11

 

37

قربانعلي

فريدي اطهر

14.55

 

38

مريم

قاسم

9.55

مردود

39

احسان

قره گوزلو خمجيني

13.00

مشروط

40

داود

قنبريان

13.62

مشروط

41

فاطمه

قياسوند

13.00

مشروط

42

رامين

کريم زاده

8.87

مردود

43

امير

گلستاني

13.22

مشروط

44

آزيتا

مرادي

14.56

 

45

محسن

مروتي ملکي

4.36

مردود

46

محمدرصا

مزيناني

13.09

مشروط

47

نيره

مسلمي

14.31

 

48

سودابه

موسوي

14.42

 

49

معصومه

مهدوي

16.31

 

50

علي

ميرزائي

7.93

مردود

51

مهدي

ندري

15.25

 

52

حمزه

نوري

13.36

مشروط

53

سيده زهرا

ياريان

13.00

مشروط

54

اشکان

ياوري

8.05

مردود

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.