دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

  قابل توجه فراگیران کمک بهیاری:

افرادی که قبول شده اند جهت اطلاع از کارآموزی خود روز سه شنبه مورخ 03/06/1394 به صفحه کارآموزی مراجعه کنند.

افرادی که مردود شده اند جهت شرکت در آزمون مجدد روز چهارشنبه مورخ 04/06/1394 ساعت 13:45 به سازمان نظام پرستاری مراجعه کنند.

ردیف شماره فراگير معدل تئوری توضیحات
1 94101001 17.40  
2 94101055 18.80  
3 94101081 15.60  
4 94101083 18.20  
5 94101085 18.60  
6 94101086 17.40  
7 94101095 18.40  
8 94101116 19.20  
9 94101117 18.40  
10 94101120 17.60  
11 94101123 5.80 غایب 
12 94101124 17.80  
13 94101125 10.80 مردود
14 94101126 16.80  
15 94101128 17.00  
16 94101130 17.40  
17 94101131 13.00  
18 94101132 14.00  
19 94101133 18.00  
20 94101134 13.80  
21 94101135 17.20  
22 94101136 16.60  
23 94101137 16.00  
24 94101138 9.00 مردود
25 94101139 18.20  
26 94101141 15.60  
27 94101142 18.40  
28 94101144 18.40  
29 94101145 18.40  
30 94101146 17.80  
31 94101148 18.40  
32 94101149 15.00  
33 94101150 17.40  
34 94101153 15.60  
35 94101154 17.80  
36 94101155 10.60 مردود
37 94101160 14.80  
38 94101162 18.40  
39 94101163 9.60 مردود
40 94101168 16.80  
41 94101169 16.60  
42 94101170 17.20  
43 94101177 14.60  
44 94101179 16.60  
45 94101194 16.60  
46 94101199 16.40  
47 94101227 16.20  

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.