دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

قابل توجه فراگیران محترم :

افرادی که قبول شده اند جهت اطلاع از کار آموزی در تاریخ 1395/04/03 به سایت مراجعه فرمایید

نام

نام  خانوادگی

معدل تئوری

توضیحات

ندا

احمدي

14.2

 

محمدرضا

احمدي

17.9

 

سعيده

اسلامي

13

 

افسانه

اسماعيل پور

17.4

 

فرزانه سادات

اسماعيلي حسيني

15.7

 

زهرا

اصغري قجور

16.6

 

مونا

افتخاري نژاد

13

 

وحيد

اماني صوفيوندي

13.05

 

مينا

اميديان نيا

15.25

 

مهناز

بهشتي

18

 

حميد

پسرک لو

4.85

مردود

مهسا

پوراخگري

15.4

 

نسترن

پيريائي

15.95

 

سيدحسين

تخت اردشير

16.2

 

طيبه

ترکاشوند

17.65

 

مرتضي

جهان مهر

17.5

 

سمیرا

چراغ زاده

17.8

 

مريم

حاج هادي رهقي

18.3

 

شهناز

حبيبي

16.4

 

داور

خاني چورپاچاي

13

 

فرحناز

خليلي توچائي

17.6

 

قمر

رحيمي النگ

13.6

 

اسماعيل

رضاپور

9.75

مردود

بهروز

زماني پايدار

15.2

 

صدیقه

سلطانی

15.65

 

رضا

سيفي

18.6

 

فريبا

شرفي

15.15

 

مهدي

صديقي

17.2

 

زهرا

صفوي راد

15.2

 

حسن

ضرابي

15.15

 

رقيه

طاهري

7.4

مردود

محمدرضا

عباس زاده

18.2

 

منصوره

عباسي

17.1

 

مينا

عبانواز

7.8

مردود

سلمان

عبدي خليفه کندي

7.4

مردود

حامد

فرهادي

14

 

وصي

قربان پور

13.3

 

عليرضا

محبي نژاد ليله کوهي

15

 

مجتبي

مرادي يوسفوند

14.2

 

حمیدرضا

معافي

17.8

 

زهرا

مکرمی

9.2

مردود

رقيه

ممي پور

14.2

 

سیده افسانه

میرشاکی

15.8

 

اکرم

ميرزايي مقدم

15

 

گلاله

نادري کروندان

17.4

 

فاطمه زهرا

نجاتي

17.65

 

مهدي

نجفي

13.6

 

زينب

نظري

16.2

 

راضيه

نعمتي

15.15

 

زينب

نعمتي

17.65

 

ميثم

نورمحمدي عصمت آبادي

18.2

 

پريدخت

واعظي زاده

18

 

فاطمه

يداله زاده مهابادي

15.4

 

ايرج

يعقوبي

9

مردود

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.