دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 

فراگیرانی که مرود شده اند جهت شرکت در آزمون مجدد یکشنبه 25 مهر ساعت 14 به آموزش مراجعه فرمایند 

افرادی که قبول یا مردود شده اند جهت کارورزی در تاریخ 10 ابان به سایت مراجعه فرمایند.

ردیف

نام

نام  خانوادگی

معدل تئوری

توضیحات

1

نعمت

احمدي

14.51

 

2

زهرا

افشار

19.00

 

3

سعيده

اميري

13.69

مشروط

4

مهدي

آذرنيا

9.55

مردود

5

حميد

آذرنيوشان

17.78

 

6

محمد

آقایی

8.14

مردود

7

افسانه

بابائي

19.00

 

8

محسن

باقري

15.31

 

9

وحید

پاکروان

13.17

مشروط

10

نفيسه

جليني

18.73

 

11

بهزاد

جمالي جزلان

13.91

مشروط

12

ايمان

حسن پور فرد دهکردي

13

مشروط

13

داود

حيدري

15.18

 

14

سکينه

دليريان

13.00

مشروط

15

پيمان

دوست محمدي

10.22

مردود

16

نيلوفر

دوست محمدي

8.00

مردود

17

فراز

دوويسي

9.27

مردود

18

سارا

ده ده خاني

14.64

 

19

ناهيد

ديده ور

9.03

مردود

20

نعيمه

رجب پور

14.49

 

21

مجتبي

رحيمي سراب داود

15.94

 

22

سميه

رستمي

15.64

 

23

سميه

رضائي

18.40

 

24

کمال

زارعي

17.36

 

25

زهرا

زماني هاروني

14.64

 

26

سبحان

سبقتي

9.69

مردود

27

مرتضي

سلماني گروسي

15.57

 

28

فاطمه

صالحي جو

18.73

 

29

فاطمه

صفري

19.06

 

30

سمانه

طهماسبي

18.73

 

31

ميثم

عبدالمالکي

9.64

مردود

32

محمد

علي بخشي

18.33

 

33

عباس

علي قارداشي

13.00

مشروط

34

فرزانه

علي ياري

13.49

مشروط

35

وحيد

غلامي

15.03

 

36

اصغر

فرجامي

17.78

 

37

سميه

قرالو

13.15

مشروط

38

رفعت

قرباني

14.12

 

39

صديقه

کرمي جوياني

13.00

مشروط

40

پوريا

کريمي

13.69

مشروط

41

پيمان

گودرزي

8.27

مردود

42

اميرحسين

گودرزي

6.97

مردود

43

طالب

محمودي

8.88

مردود

44

آرزو

ملکي

8.00

مردود

45

علي رضا

ملکيان فرد

13.03

مشروط

46

حسين

ميرزائي

8.33

مردود

47

محيا

ولدخاني

7.60

مردود

48

محمدرضا

يزداني

14.12

 

49

سبحان

يوسف وند

10.27

مردود

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.