دوشنبه, اسفند 28, 1396   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 لطفا جهت اطلاع از کارآموزی در تاریخ یکشنبه مورخ 17 ابان به قسمت کارآموزی سامانه مراجعه فرمایید 

ردیف شماره فراگير نام نام خانوادگی معدل تئوری توضیحات
1 94102001 عرفان استاد علي دهقي 8.08 مردود
2 94102002 عارف استاد علي دهقي 9.5 مردود
3 94102003 محدثه اسديان 17.25  
4 94102005 فردين اصلاني 15.59  
5 94102007 ميثم اطماني گرماويج 14.17  
6 94102006 سپهر اطماني گرماويج 15.67  
7 94102009 حسين بابائيان ديلمي 16.09  
8 94102010 ولي بابزن 13 مشروط
9 94102011 فاطمه باجلاني 16.84  
10 94102012 رامين بي غم لسکوکلايه 17.09  
11 94102014 فاطمه زهرا پارسائي سخا 14.34  
12 94102013 عليرضا پارسائي سخا 15.25  
13 94102015 نبي اله پروين روش 8.67 مردود
14 94102016 معصومه پورعبداله گيگاسري 13.75 مشروط
15 94102017 شيدا جعفري 13.17 مشروط
16 94102018 عاطفه جعفري کليني 15.25  
17 94102019 سجاد حاجيوند فتحي 13.25 مشروط
18 94102021 جمشيد حسن علي زاده لرده 6.92 مردود
19 94102022 مريم حق دوست 13.92 مشروط
20 94102023 سجاد خزايي 8.42 مردود
21 94102024 قدير خيري 7.17 مردود
22 94102025 احمد خيري سامانلو 5.92 مردود
23 94102027 اسلام ذاکري 14.75  
24 94102028 عليرضا ذوالفقاري 8.58 مردود
25 94102029 سميرا رضائي 16.59  
26 94102030 ماهگل زماني 19.34  
27 94102031 هما زندي وانشاني 17.92  
28 94102032 قاسم سبزعليان 14.75  
29 94102033 حسين سردار لنجواني 7.33 مردود
30   صالح  سلطانی  غایب  
31 94102036 سامان سليمي 8 مردود
32 94102037 رشيد سهرابي 15.67  
33 94102038 آناهيتا شمالي 15.17  
34 94102039 دنيا شمسي مشهدي 10.25 مردود
35 94102040 علي عسکر شيراوند 18.5  
36 94102041 زلفيه شيري محمودعليلو 14.75  
37 94102043 وحيد عباسي 16.17  
38 94102044 آرش عراض پور 17.84  
39 94102045 شروين عرب عامري 15.08  
40 94102046 فاطمه عزيزي 14  
41 94102047 سيداسماعيل عزيزي مرزناکي 10.08 مردود
42 94102048 فاطمه علي رضاي علائي 16.25  
43 94102049 زينب فرحي 17.17  
44 94102050 معصومه قادري جا غایب  
45 94102081 رومينا قرباني 18.34  
46 94102052 صغری  کاوسی تکانتپه  14.42  
47 94102053 حسن کريمي ارجمند 15.09  
48 94102054 توحيد کيميايي کهنه شهري 18.25  
49 94102080 مهلا گودرزي 10.25 مردود
50 94102056 بابک متشکري عيسي لو 14.67  
51 94102058 زهره  مجتهدی  19.17  
52 94102059 محسن محمدنژاد 13.34 مشروط
53 94102060 مرضيه محمديان 20  
54 94102061 محمدجواد محمودي 16.17  
55 94102064 مهرداد مرآتي فشي 14.5  
56 94102065 مهناز مصدقي 14.84  
57 94102068 رضا مهدوي خواه 16.09  
58 94102069 محسن مهرداد 17.5  
59 94102070 نرگس  نادری  غایب  
60 94102071 مريم نادري اربط عليا 15  
61 94102072 پيمان ناصري 13.17 مشروط
62 94102077 سعيد يزداني 16.75  
63 94102079 شقايق يوسفيان سياهمرد 7.75 مردود

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1396) محفوظ می باشد.