دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 

ردیف شماره فراگير معدل تئوری توضیحات
1 93102214 14.76  
2 93102282 14.98  
3 93102293 14.38  
4 93102302 16.23  
5 93102378 15.93  
6 93102379 16.56  
7 93102381 9.57 مردود
8 93102382 13.13 مشروط
9 93102384 7.31 مردود
10 93102387 13.72 مشروط
11 93102388 9.00 مردود
12 93102389 15.61  
13 93102390 16.24  
14 93102391 13.76 مشروط
15 93102392 15.93  
16 93102396 17.82  
17 93102397 13.13 مشروط
18 93102398 16.24  
19 93102399 8.35 مردود
20 93102400 13.76 مشروط
21 93102401 15.31  
22 93102402 15.33  
23 93102403 14.32  
24 93102405 14.00  
25 93102406 16.87  
26 93102407 16.87  
27 93102439 18.14  
28 93102440 15.71  

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.