دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 

ردیف شماره فراگير نام نام خانوادگی معدل تئوری توضیحات
1 94101230 ستار ابراهيمي کريم 8.08 مردود
2 94101231 مهدي ابروش 8.75 مردود
3 94101232 فردين احمدي 9.42 مردود
4 94101233 مرتضي الماسي 16.75  
5 94101234 ليلا بشيرزاده قره شيران 13.58  
6 94101236 سعيد بهمنش 14.42  
7 94101237 افضل پارسائي 17.08  
8 94101238 زهرا پريشان بين کلايي 13.92  
9 94101239 فروزان پوررمضاني غایب  
10 94101240 آرزو ترابي گودرزي 13.75  
11 94101241 سارا جاني 18.17  
12 94101242 ميترا چاوشيان اهري 15.67  
13 94101285 عاطفه حبيبي غایب  
14 94101243 حمزه حسيني 9.67 مردود
15 94101245 بهنام حنيفي 13.42  
16 94101284 طاهره حيدري هائي 15.92  
17 94101247 اعظم خوب بخت 15.58  
18 94101248 ماريه دارابي 13.25  
19 94101249 الهام دلبري 10.00 مردود
20 94101250 پويا رحيمي شولمي غایب  
21 94101251 محمدرضا رستم زاده 17.42  
22 94101252 محمود  رستمی  13.05  
23 94101253 شایسته  رضایی  6.17 مردود
24 94101253 عاطفه زارعي 14.08  
25 94101254 ناهيد سوري 7.50 مردود
26 94101256 مهدي شکري 14.67  
27 94101258 الهام طاري گزانه 10.75 مردود
28 94101259 اميد عابدي آقجه کندي غایب  
29 94101260 حسين عبدي 13.17  
30 94101261 رقيه عرفاني 15.67  
31 94101262 زهرا فردوسي ملا احمد 15.08  
32 94101286 صديقه فريور 17.00  
33 94101263 مريم قاسمي 15.33  
34 94101267 راحله گمار 14.25  
35 94101268 شبنم  گودرزی  16.25  
36 94101269 زهرا مجري 18.08  
37 94101270 علي محسني 9.42 مردود
38 94101271 فرشته محمدنژاد 17.83  
39 94101272 نرگس محمدي 17.25  
40 94101273 اسداله محمديان 8.33 مردود
41 94101274 فريده محمودي فرد 15.42  
42 94101275 سعيد مصاحب 8.42 مردود
43 94101276 سامي مطلبي ناحيه 15.83  
44 94101277 امين مقدمي 16.17  
45 94101278 میلاد  میر آخوری  5.5 مردود
46 94101278 پريسا ناصري غایب  
47 94101279 فرحناز نجاتي 16.00  
48 94101280 عليرضا نريماني غایب  
49 94101281 فردين نوريان 16.17  
50 94101282 حبيب نيکدل گوراسبري 16.08  
51 94101283 فرشته يوسفي 15.83  

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.