دوشنبه, ارديبهشت 31, 1397   جستجو
ورود به سايت   ثبت نام

Enter Title

 

 

  قابل توجه فراگیران کمک بهیاری یکشنبه:

افرادی که مردود شده اند جهت شرکت در آزمون مجدد چهارشنبه مورخ1394/07/01 با مرکز آموزش شماره 88906973 تماس حاصل فرمایند.

افرادی که قبول یا مشروط شده اند جهت اطلاع از کارورزی چهارشنبه 1394/06/18 به صفحه کارورزی سایت مراجعه فرمایند.

ردیف

نام

نام  خانوادگی

معدل تئوری

توضیحات

1

سيدفرهاد

نوده فراهاني

15.25

 

2

محسن

مرادي

13.55

مشروط

3

سعيد

محمدي

10.75

مردود

4

فهيمه

قهرماني

13.00

مشروط

5

علي

ارکاک


غایب

6

عصمت

داوري

14.80

 

7

سيد سعيد

عالم بين کودهي

7.25

مردود

8

زينت

چشمي

17.50

 

9

سهراب

مرداني

14.00

 

10

فاطمه

افتاده

17.05

 

11

طيبه

قلي زاده


غایب

12

سعيد

زارعي

16.25

 

13

اکبر

کارگر سه گنبد

13.00

مشروط

14

مهناز

صادقي

13.35

مشروط

15

حسين

قنبري

10.85

مردود

16

مجيد

زيوري

10.05

مردود

17

اميرمحمد

عبدالمطلبي منفرد

8.75

مردود

18

شادي

غفاري

9.75

مردود

19

مجيد

اکبرپور

9.50

مردود

20

مهدي

صداقتي  رودبارکي

9.55

مردود

21

سميه

نيک پور

18.00

 

22

محمدرضا

مظهري شربياني

10.80

مردود

23

طيبه

صفري

15.35

 

24

مهناز

موسوي

18.55

 

25

هما

زرين

16.10

 

26

اسماعيل

شفيع زاده اصل دولت آبادي

13.25

مشروط

27

مريم

بهبودي کرباسدهي

16.55

 

28

زينب

ابراهيم زاده

15.60

 

29

حديثه

رمضانعلي


غایب

30

سيده فرشته

کرامتي

14.60

 

31

مهديس

سيدالهاشمي

14.00

 

32

مريم

مختاري

10.80

مردود

33

عبدالحميد

پروين

15.30

 

34

زينب

ذاکري

13.00

مشروط

35

حاجيه

زماني بوزندان

16.75

 

36

حامد

محمدي

14.80

 

37

مسعود

نائيني فرح

15.05

 

38

زهرا

شرقي بجندي

16.80

 

39

وحيد

مدهني

9.00

مردود

40

نسرين

پي رو

18.05

 

41

فرزانه

خليلي  فرد

14.00

 

42

زهرا

آقازاده

14.30

 

43

سميه

مالمير

15.60

 

44

سجاد

خدائي

8.75

مردود

45

شهاب الدين

کاظمي کرد آسيابي

9.55

مردود

46

هما

احمدی ملک آبادی

14.30

 

47

فرحناز

مروت ابردموسی

13.55

مشروط

48

امیر

زرقانی

13.55

مشروط

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مرکزآموزش نظام پرستاری (سال 1397) محفوظ می باشد.